Stikkord

,

Kvar går grensa mellom kul&tung-lang og for lang pannelugg?
Når eg mistar utsikta.

Det har blitt utsatt i det lengste. Eg tenker; når eg ikkje greier å kommunisere tilstrekkeleg med frisørar på norsk til å verte nøgd, korleis skal det då gå her?

Men no får det briste eller bære;